Terms & Conditions

Allmänt
Handlar Du som privatperson gäller Distansavtalslagen, samt Konsumentköpslagen. Dessa lagar har bestämmelser som inte kan ändras genom andra avtal. Skulle något villkor i våra köpvillkor visa sig strida mot svensk eller EU lagstiftning, innebär det inte att köpvillkoren ska vara ogiltiga i sin helhet, utan det villkor som visar sig vara ogiltigt ska ersättas med likvärdig text som följer rådande lagstiftning. Handlar Du som juridisk person (företag) gäller Köplagen. De köpvillkor som listas för företag på denna sida gäller i första hand före Köplagen


Priser och mervärdesskatt
Du kan välja om Du vill se priser med eller utan moms. Första gången Du använder webbsidan visas alla priser i svenska kronor (SEK) inklusive moms (25%).

Beställning 
När Du slutfört Din beställning skickas en orderbekräftelse till Din e-postadress. I bekräftelsen finner Du alla uppgifter om de köpta produkterna, priser, fakturerings- och leveransadress. Är något fel i beställningen eller Du inte mottagit en orderbekräftelse bör Du omedelbart kontakta oss via e-post.
Vid köp som privatperson måste Du ha målsmans tillstånd för att lägga en beställning om Du är under 18 år. Skicka ett e-post meddelande till oss med förälders uttryckliga tillstånd för att Din beställning ska godkännas. 
Om vi misstänker att en order inte är korrekt kommer vi att spåra och polisanmäla den. 

Avbeställning och ändringar av lagd order
Du kan göra ändringar i Din order eller avbeställa den fram till vi överlämnar den till det bolag som ska transportera försändelsen till Dig. Efter att transporten påbörjats kan ändringar inte ske. Privatpersoner kan utnyttja ångerrätt enligt vad som är skrivet under rubriken ”Ångerrätt för privatpersoner”.

Leveranser
Beroende på vikt och storlek på de beställda artiklarna skickar vi antingen med Postnord Varubrev vilket innebär att Du får försändelsen direkt i Din brevlåda eller med Postnord MyPack alternativt DHL Servicepoint. Dessa försändelser hämtar Du i en butik i Din närhet. Vi tillämpar en enhetlig fraktkostnad på 50 kronor inklusive moms.
Det är Ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid som försändelser ligger kvar enligt den avi, e-post eller SMS som Du fått. Om Du inte hämtar ut paketet skickas det tillbaka till oss. Vi kommer då att debitera Dig för kostnaden för returfrakten samt våra administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad kommer vi överlämna vårt krav till inkasso. Du kan inte utnyttja Din ångerrätt genom att inte hämta ut Din försändelse.
Transportskada anmäls till det utlämningsstället där Du hämtat ut varorna. Om Du upptäcker skadan då Du kommit hem tar Du med hela försändelsen (varor och emballage) till utlämningsstället för en skadeanmälan.

Du kan även välja att hämta Dina beställda artiklar på Enhagsvägen 9 i Västerås. Denna leverans är kostnadsfri.

Betalningssätt
Du betalar för Dina varor med något av följande alternativ:

Paypal express.

Förskottsbetalning till vårt Bankgironummer 5861-5741 eller med Swish till nummer 0730960560. 
Ange det ordernummer som Du fått med Din orderbekräftelse till Din e-postadress som referens för betalningen. 
Din beställning kommer inte levereras förrän vi mottagit Din betalning.


Ångerrätt för privatpersoner
Enligt Distansavtalslagen har Du som privatperson rätt att ångra Ditt köp inom 14 dagar. Du har inte rätt att ångra Dig om en tjänst påbörjas under ångerperioden, varan inte är i ursprungligt skick, om en försegling eller plombering har brutits eller Du har registrerat en licens. Du har heller inte rätt att ångra ett köp av en specialbeställd eller specialtillverkad vara eller en vara som försetts med t ex personlig gravyr. Om Du väljer att ångra Ditt köp måste varan återlämnas i ursprungligt skick. Din ångerrätt räknas som 14 dagar från den dagen vi bekräftade en order av en tjänst eller den dag Du mottagit en vara.
Om Du vill utnyttja Din ångerrätt ska Du skicka ett e-post meddelande till oss. Vi tar därefter beslut som Din begäran uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna åberopa ångerrätten. Vi meddelar Dig per e-post hur Du ska skicka tillbaka varan. Du måste följa de rekommendationer som vi föreskriver angående emballage. Det är enligt Distansavtalslagen Du som bekostar fraktkostnaden. Vi kommer inte att betala för att lösa ut försändelsen från Dig.
När vi mottagit och godkänt den returnerade varans skick, förpackning, försegling och eventuellt sigill kommer vi återbetala den ursprungliga köpesumman med avdrag för ursprungliga fraktkostnader till Dig inom 30 dagar från det att försändelsen kom oss tillhanda.

Reklamationer och återköp
Privatpersoner måste reklamera en skadad eller fellevererad vara inom 14 dagar efter att Du mottagit varan. Alla reklamationer ska ske med e-post
Företagskunder som mottagit en skadad vara eller om vi skickat en felaktig vara, ska snarast efter mottagande av försändelsen meddela oss via e-post.
Alla reklamationer måste godkännas av oss innan varan returneras. Vi kommer skicka ut en frakthandling som ska användas för returfrakten. Varan ska återsändas i originalförpackningen och i eventuellt tillhörande emballage och packningsmaterial som den ursprungligen levererades i.
Tänk på att olika produkter passar ibland inte ihop beroende på olika kompabilitetsproblem. Det är inte vår uppgift att säkerställa att de varor Du köper av oss fungerar tillfredsställande ihop.

Textinformation och bilder
Vi förbehåller oss rätten att i efterhand ändra priser eller info som kan ha blivit fel på webbsidan, i t ex banners eller i tryckt information från oss. Detta gäller även prisjusteringar på grund av orsaker vi inte råder över.
Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning.

Force Majeure
Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande såsom arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör. Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll. Vi ansvarar heller aldrig för direkt eller indirekt skada/förlust som kan uppstå för kund.

Tvist
Vid eventuell tvist rörande köp av privatperson följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.